fbpx

Jak potroić wartość sprzedaży przy zmniejszonym o połowę budżecie reklamowym?

O Kliencie

Klient zdecydował się na skorzystanie z usług naszej Agencji pod koniec sierpnia 2022 r. Asortymentem jakim dysponuje na swoim sklepie są głównie kuchenki i kartusze gazowe. Właściciel konta już wcześniej oddelegował zarządzanie kampaniami do innej agencji, jednak zdecydował się na zmianę ze względu na osiągane wyniki oraz problem z uzyskaniem raportów. Przy całkowitym przychodzie ze sprzedaży wynoszącym około 500 tys. zł, koszt reklam wynosił ponad 50 tys. zł. Stwierdziliśmy, że budżet został przepalony i uzgodniliśmy z klientem, że postaramy się zwiększyć wartość sprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu kosztów za reklamę. Uzyskanie raportu z prowadzonych kampanii było wręcz niemożliwe, więc nie mogliśmy określić jakie dokładnie wyniki osiągała inna agencja. Przyjmijmy więc, że 50% całkowitego przychodu stanowiły działania Allegro Ads. Ustaliliśmy, że uzyskamy podobną wartość sprzedaży, jednak co ważne, nie z całego sklepu tylko z prowadzonych przez nas kampanii dodatkowo zmniejszając budżet o połowę.

sklep z kuchenkami i kartuszami gazowymi

Osiągnięte wyniki w ciągu 3 miesięcy

-50%

Zmniejszony budżet reklamowy

+20,17zł

Zwrot z inwestycji

+1.514 tys. zł

Wartość sprzedaży

Oferty sponsorowane
Reklama graficzna

Na przedstawionych wykresach można zobaczyć jak z każdym tygodniem osiągamy wyznaczone cele.

Budżet miesięczny został zmniejszy o połowę a wartość sprzedaży z samych kampanii reklamowych została zwiększona do kwoty ponad 1.514 tys. zł

Nasze działania z miesiąca na miesiąc

Oferty sponsorowane
Reklama graficzna
sklepzkuchenkami22.08-22.09 graficzna

Na początku staraliśmy się działać bezpiecznie na relatywnie niskich (dla tego klienta) budżetach reklamowych, tak aby nie zostały przepalone. Ustaliliśmy z klientem, że uzyskany zwrot z inwestycji jest już dla niego na odpowiednim zadowalającym poziomie i mogliśmy pójść o krok dalej i rozpocząć maksymalizacje wartości sprzedaży.

Oferty sponsorowane
sklepzkuchenkami22.09-22.10
Reklama graficzna
sklepzkuchenkami22.09-22.10 graficzna

Dzięki naszemu doświadczeniu w optymalizacjach kampanii reklamowych udało nam się już w drugim miesiącu przebić przychody z samych reklam względem przychodów ze sprzedaży ogólnej, gdy kampania była obsługiwana przez inną agencję. Dodatkowo zwiększyliśmy znacząco zwrot z inwestycji.

Oferty sponsorowane
sklepzkuchenkami22.10-22.11
Reklama graficzna
sklepzkuchenkami22.10-22.11 graficzna

Zwiększyliśmy wartość przychodu ze wszystkich kampanii reklamowych Allegro Ads do kwoty ponad 717 tys. zł. Całkowity budżet wyniósł 28 tys. zł, więc zwiększyliśmy także zwrot z inwestycji z 13,32 zł w pierwszym miesiącu działania do 25,61 zł po trzech miesiącach współpracy.

Zakres naszych działań